Baile

Fáilte go dtí An Droim

Pobal an Droma, Áth Luain, Co. Ros Comáin


Tabhair faoi deara go bhfuil súil le suíomh nua a thógáil sna míonna amach romhainn, agus dá réir, tá roinnt eolais ar an suíomh seo as dáta anois.

Tá Paróiste an Droma mar chuid de Pharóiste Naomh Peadar agus Pól  - Áth Luain, An Droim agus Cluain Eamhain.Tá suíomh ag an bParóiste féin ag http://www.sspeterandpaulsparishathlone.com/

Fáilte go dtí An Droim

Is i ndeisceart Ros Comáin atá An Droim, paróiste dlí thiar ó Bhaile Átha Luain i gcroílár na hÉireann. Tagann an t-ainm An Droim as Droim Dreastain.

Suite ar bhruach iarthair na Sionainne, tá oidhreacht shaibhir ag an Droim, idir oidhreacht thógtha agus chultúrtha, agus tá spiorad pobail láidir sa cheantar. Dúirt Bibi Baskin, tráth, "nach raibh baile mór, ná sráidbhaile, ach áit ar leith" i gceist leis an Droim.

Paróiste an Droma

Tagann paróiste an Droma agus paróiste Pheadair le chéile faoin bparóiste Caitliceach céanna - Paróiste Naomh Peadar & Pól - Áth Luain, an Droim agus Cluain Eamhain. Tá Séipéal Naomh Bríd lonnaithe sa Churrach Ruadh, taobh le Halla Paróiste an Droma, Reilig an Droma, láthair mainistreach, Tobar Bhríde agus Ionad Oidhreachta an Droma.

Pobal an Droma

Tá go leor áiseanna agus cumainn sa cheantar, Ionad Pobail an Droma agus CLG Clann na nGael san áireamh. Más mian leat a bheith gníomhach sa phobal, ba chóir duit Obair Dheonach a dhéanamh!

Drum.ie

Cuireann Drum Community Sports & Social Centre Ltd. an suíomh seo ar fáil. Is mian linn áis don phobal ar fad a dhéanamh as, agus cuireann muid fáilte roimh chumainn sa cheantar teagmháil a dhéanamh linn chun páirt a bheith acu nó eolas a roinnt ar an suíomh.

Eolas - eolaire don cheantar

Sonraí teagmhála do ghrúpaí agus seirbhísí sa Droim.

Déan teagmháil linn

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn nó a bheith gníomhach leis an suíomh, seol ríomhphost nó déan teagmháil linn.


Meitheal Reilig an Droma

Bunachar sonraí ar líne le taifead ar na huaigheanna ar fad sa lár-reilig ar fáil anois.


Nuachtlitir an Pharóiste

Ar fáil anois ag  http://www.sspeterandpaulsparishathlone.com/


Cartlann Nuachta

Féach de réir chatagóir: Nuachtán Pobail an Droma | Nótaí Clann na nGael
Léigh an nuachtlitir iomlán anseo