Baile‎ > ‎

Ionad Pobail an Droma


Drum Community Centre

Fáilte chuig Ionad Pobail an Droma

Shocraigh muintir an Droma i ndeisceart Ros Comáin go raibh gá le ionad pobail sa cheantar, ag cruinniú poiblí ar an 14ú Feabhra 1984. Bunaíodh coiste ag an gcruinniú sin, agus tá roinnt de na daoine sin páirteach leis an ionad go dtí an lá seo.

Drum Community Centre
D'oscail an t-ionad don phobal i mí Márta 1988, agus freastalaíonn sé ar muintir cheantar Átha Luain go fóill le háiseanna ar phraghas réasúnta in áit áisiúil. Cuireann an t-ionad áiseanna spóirt ar fáil do chumainn, scoileanna agus grúpaí éagsúla sa cheantar, chomh maith le hionad do chruinnithe sóisialta cosúil le biongó gach seachtain.

Cuireann muid suíomh Phobail an Droma ar fáil freisin ag www.drum.ie

Ionad an Phobail...

Mar eagraíocht dheonach, tá gá le daoine chun tacú leis an ionad - chomh mór anois ná an chéad lá nuair a bhí áis molta go luath sna 1980í. Táimid i gcónaí ag lorg oibrithe deonacha nua a bheith páirteach i riaradh an ionaid, mar oibrí deonach ag an mbiongó nó trí cúnamh le bainistíocht ginearálta, mar shampla.

Déan teagmháil linn, le do thoill, má tá suim agat a bheith páirteach linn. Nó is féidir tar chugainn ag an ionad, mar shampla oíche dé hAoine le linn biongó. Ba bhreá linn tú a fheiceáil!


Ár nÁiseanna

Bíonn go leor imeachtaí ar siúl sa halla spóirt agus tá an t-urlár mailp marcáilte le haghaidh sacar, cispheil, badmantan, eitpheil, srl. Chomh maith le sin, is féidir é a úsáid le haghaidh léachtaí, cruinnithe, srl.

Tá an ardán foirfe le haghaidh drámaí, srl. agus bíonn na seomraí ócáide in úsáid go rialta le haghaidh ranganna damhsa agus ealaíona comhraic.

Tá tolglann agus cistin thuas staighre chun tosaigh sa foirgneamh, atá siad idéalach le haghaidh cruinnithe de ghrúpaí pobail agus eagraíochtaí eile chun maidin caife nó imeachtaí ar nós tráth na gceist, cluiche chárta, srl. a chur ar siúl chun airgead a bhailiú.

Le linn an téarma scoile, bíonn an t-ionad in úsáid ag na scoileanna áitiúla i rith an lae, agus tá sé ar fáil ansin ar cíos idir 6-10in ó Luan go Déardaoin. Tá John Murphy, Bainisteoir an Ionaid, ar fáil chun áirithintí a ghlacadh ar an teileafón nó go pearsanta ag an ionad gach tráthnóna. D'fhéadfadh a bheith amanna eile (m.sh. an deireadh seachtaine) ar fáil ar iarratas.

Cuirimid rátaí an-réasúnta ar fáil maidir le húsáid na háiseanna, téigh i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh sonraí. Féadfaidh infhaighteacht an halla spóirt a bheith teoranta ag amanna áirithe mar gheall ar áirithintí fhad-téarma. D'fhéadfadh cead an bhoird a fháil sular féidir roinnt imeachtaí / áirithint a ghlacadh / deimhnithe.

Struchtúr na Cuideachta

Is é Drum Community Sports and Social Centre Limited (faoi theorainn ráthaíochta) an chomhlacht a bhunaíodh chun an t-ionad a thógáil agus a oibriú. Is leis an gcomhlacht an t-ionad freisin. I le na comhlachtaí an chomhlacht.

Féadfaidh aon duine fásta a bheith ina chomhalta den Chuideachta, agus tá fáilte roimh iarratas do bhallraíocht. Má tá suim agat i bheith ina chomhalta de chuid na cuideachta, déan teagmháil linn.

An bhfuil suim agat i páirt a ghlacadh i rith an ionad, nó ag iarraidh a fháil amach faoi ár struchtúr na cuideachta? Breis eolais anseo (as Béarla).

Nuacht agus Imeachtaí

Is féidir leat an nuacht is déanaí a fháil anseo nó breathnú ar ár bpreas-eisiúintí anseo.

Déan Teagmháil Linn

Seoladh: An Chrannach, An Droim, Baile Átha Luain, Co. Ros Comáin.

Áirithintí/Fiosruithe: Déan teagmháil le John Murphy, Bainisteoir ag 085-8712222.

Comhfhreagras le: Aodán Mac an Mhílidh, Rúnaí na Cuideachta, Villa Nova, Baile Sheáin, Baile Átha Luain, Co Ros Comáin.

Oifig Chláraithe: James Mannion & Co, An Baile Gaelach, Baile Átha Luain, Co. na hÍarmhí.

Tá sonraí iomlán anseo más mian leat dul i dteagmháil linn.

Áirithintí

Tá líon teoranta de sliotán tráthnóna i rith na seachtaine ar fáil, agus ar an Satharn & Domhnach ar fáil ar iarratas. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh sonraí nó amharc ar ár Treoir Áirithintí ar líne le haghaidh tuilleadh eolais.

Cad atá ar siúl?

Teiripe Shúgartha

Do pháistí, déagóirí, grúpaí, agus tacaíocht do thuismitheoirí. Ceardlanna faoi stiúir Teiripí Súgartha & Síceolaí cáilithe. Tuilleadh eolais anseo

Cumann Leadóige Boird Átha Luain


Biongó an Droma

Gach oíche dé hAoine ag 8.30pm - suas le €1500 duais a bhuaigh, gach seachtain! Tuilleadh eolais anseo

Aghaidh ar an Todhchaí


Know Your Neighbour Weekend

Sonraí agus grianghraif anseo | Drum Community Centre BrochureTá suíomh Bebo againn ag http://www.bebo.com/drumcc

Subpages (1): Aghaidh ar an Todhchaí